Behoud Zuiderlopsterweg

Door het afsluiten van de onbewaakte spoorwegovergang aan de Zuiderlopsterweg dreigt een eeuwenoud kerkepad verloren te gaan. Vooralsnog lijken de gemeente en Prorail niet van zins dit pad te willen behouden. Een tunnel is te duur, een brug is betaalbaar maar mag niet van Prorail en een voetpad beveiligen met schaarhekken en knipperlichten is niet veilig genoeg, wat blijft er over….

De kaart van Beckeringh uit 1750 met de Zuiderlopsterweg in rood aangegeven, op de kaart zijn ook de kerkepaden naar Wirdum en Zeerijp aangegeven
De brug in de Eemshaven, deze kan mooi ingepast worden in het landschap

Er is nog een lange weg te gaan. Een handtekeningenactie waarbij 800 handtekeningen werden opgehaald en steunbetuigingen van verschillende organisaties zoals Groninger Landschap, Stichting Oude Groninger Kerken, Landschapsbeheer Groningen, wandelnet, diverse hotels, campings, bedrijvenvereniging Loppersum enz. mocht niet baten. Ondanks dat het eeuwenoude voetpad deel uit maakt van diverse wandelnetwerken en zelfs onderdeel is van een NS wandeling…

De werkgroep voor het behoud van de Zuiderlopsterweg gaat aan de slag om meer steun betuigingen te genereren en gaat opzoek naar geld. Het Nationaal Programma Groningen (NPG), dat de gelden van de aardgascompensatie beheert lijkt ons de aangewezen organisatie om de actie te ondersteunen en zo het pad in stand te houden.