Doelstelling

De stichting* zet zich in voor behoud en herstel van architectonisch waardevolle gebouwen, karakteristieke dorpsgezichten, natuurwaarden en het landschap in het gebied van de voormalige gemeente Loppersum.

Loppersum maakt sinds januari 2021 deel uit van de gemeente Eemsdelta. Voorheen bestond Loppersum uit de plaatsen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen, Stedum, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum, ’t Zand, Zeerijp en Zijldijk.
Om de realiteitszin niet te verliezen beperken we het gebied waar we ons actief voor inzetten tot de voormalige gemeente Loppersum, wat overigens niet wil zeggen dat we initiatieven buiten deze regio niet ondersteunen.

Waar zetten we ons voor in? Het voorkomen van de bouw van kolossale industriegebouwen (schuren), het behoud van karakteristieke architectuur en straatbeeld, het versterken in plaats van slopen van oude gebouwen, het behoud van wandelpaden zoals het boven afgebeelde schelpenpad (inmiddels vervangen door een betonpad van 2 meter breed), het verbeteren van de biodiversiteit door aanplant van de in de regio klassieke bosschages (meidoorn, knotwilgen) e.d.

* stichting in oprichting