Erfgoed

Het erfgoed staat in het aardbevingsgebied onder druk. Gebouwen waar de versterkingen vastlopen worden regelmatig aangekocht door de NAM en ondergebracht bij het Woonbedrijf Aardbevingsgebied Groningen. Vanaf dat moment is de toekomst onzeker, doordat het woonbedrijf geen blijk geeft van affiniteit met wat een historische waarde heeft. Verval en sloop liggen op de loer. De slechte financiële situatie van de Gemeente Eemsdelta, waar de voormalige gemeente Loppersum toe behoort, helpt evenmin mee.

Ook het feit dat de NCG (Nationaal Coördinator Groningen), de opdrachtgever van de versterkingen, aan eigenaren het alternatief sloop-nieuwbouw aanbiedt, maakt dat er al veel erfgoed verloren is gegaan. Karakteristieke waarde van een pand of instandhouding beschermd dorpsgezicht lijken er dan niet toe te doen.

Waar wij voor pleiten, is het volgende. Geef alleen dan sloopvergunningen af voor de panden die vermeld staan op het kadastraal minutenplan uit 1830, als er eerst uitgebreid historisch onderzoek en historische waardestelling heeft plaatsgevonden. Op basis van de uitslag van een dergelijk onderzoek kan er weloverwogen een keuze worden gemaakt: òf een pand mag daadwerkelijk worden gesloopt, òf het versterkingsplan zal moeten worden aangepast.

Door verwaarlozing verdwijnt een oude boerderij tussen Eenum en Oosterwijtwerd