Versterken

Door het gebrek aan historisch besef dreigt er bij de versterkingsopgave veel van het oorspronkelijke dorpsbeeld te verdwijnen. Niet alleen in Loppersum, waar de foto is genomen, maar in het hele aardbevingsgebied. Hele straten worden gesloopt omdat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), die verantwoordelijk is voor de versterking van de panden, sloop Рnieuwbouw aanbiedt als een aantrekkelijke optie. Geen gezeur over het behoud van karakteristieke elementen, gewoon een bedrag ineens. Voor veel eigenaren geen gek aanbod. Helaas verdwijnt hiermee een deel van Groningen van de kaart.
Gemeenten in de regio hebben, om een al te grote kaalslag te voorkomen, geprobeerd delen van de dorpen als beschermd dorpsgezicht te benoemen en panden als ‘karakteristiek’ te bestempelen om zo enige bescherming te geven.
Door de voormalige gemeente Loppersum is dit zo slecht aangepakt, dat er veel evident als zodanig herkenbare, historisch belangrijke panden over het hoofd zijn gezien, zoals de ‘De Oude Slagerij’ (zie volgende pagina op de website).
Overigens biedt dit verder nauwelijks enig soelaas; zonder extra geld gaat een karakteristiek pand net zo goed plat en binnen een beschermd dorpsgezicht gelden hooguit aangepaste normen voor nieuwbouw. Onderstaande afbeelding uit de uitgave ‘Ruimte voor Karakteristiek’, een uitgave van het Erfgoed Loket en Libau (de provinciale monumentenorganisatie) laat dit mooi zien.

Het gehele rapport is te downloaden op de website van Libau

Wat ons betreft is het beschermen van cultureel erfgoed (ook) in het aardbevingsgebied een verantwoordelijkheid van het Rijk, de gemeente Eemsdelta en de NCG. Hiervoor moet wel haast ruimte zijn, als je denkt aan de beloften van de overheid om de aardbevingsproblematiek voor de Groningers met respect en ruimhartigheid te benaderen.

Voor de gehele voormalige gemeente Loppersum is de kaart interactief in te zien via de link: www.bugelhajema.nl/karakteristiekepandenloppersum

Voor het dorp Loppersum geldt dat er een belangrijk deel als beschermd dorpsgezicht is aangewezen en een beperkt aantal panden als karakteristiek. Helaas ontbreekt hier de Singelweg (zie introductiefoto) en een belangrijk deel van de Wirdumerweg. Het Wijmerspad, onder op de kaart, mag dan wel als beschermd dorpsgezicht zijn aangemerkt, maar toch wordt het pad helaas binnen afzienbare tijd, over de gehele lengte gesloopt!

Onlangs werd door de NOS aandacht besteed aan deze problematiek, hieronder is het artikel van de NOS terug te lezen.