Waar zetten we ons voor in…

Voor het behoud van ons erfgoed en de karakteristieke Groninger dorpsbebouwing die door de versterkingsopgave dreigt verloren te gaan
Voor het met liefde versterken van monumentale panden waar de gemeente en de NCG hun verantwoordelijkheden laten liggen
Zicht op Loppersum; het beschermen van de karakteristieke dorpsgezichten die juist in Noord Groningen nog zo gaaf te zien zijn. Dorpsgezichten die langzaam aam verdwijnen door de grootschalige landbouwindustrie
Zicht op ’t Zandt, de toren is net zichtbaar boven de nieuwe schuur
Uitbreiden van de wandelmogelijkheden door oorspronkelijke kleipaden en kerkepaden weer in ere te herstellen en schouwpaden toegankelijk te maken voor wandelaars
En waar het allemaal mee begon; het behoud van de Zuiderlopsterweg, het middeleeuwse kerkepad van Loppersum naar Eenum
Landschapsherstel en diversiteit door aanplant van oorspronkelijke beplanting zoals meidoorn en wilgen en waar mogelijk ongedaan maken van de ruilverkaveling